Gjennom årene har jeg hatt endel ymse kjøretøyer, både motorsykler og biler.
Bilder av de fleste av disse eksisterer nok, og jeg skal etterhvert prøve å samle disse her, med tilhørende historier.