Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 1,224  
Antall menn 647 (52.86%)  
Antall kvinner 561 (45.83%)  
Antall ukjent kjønn 16 (1.31%)  
Antall nålevende 92  
Antall familier 337  
Antall unike etternavn 358  
Antall Bilder 145  
Antall Dokumenter 4  
Antall Gravsteiner 24  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 113  
Gjennomsnittlig levetid1 67 år, 102 dager  
Tidligste fødselsdato (Erik Tømmerhol 1520  

 Lengstlevende1   Alder 
Håkon Knutsen Baasum 106 år  
Karoline Knutsen 104 år 40 dager  
Carl Johnny Haakensen 100 år  
Ragnhild Guttormsdatter, Askim 99 år  
Kåre Nicolaysen 98 år 277 dager  
Eli Andersdatter Hammerstad, Flikkeshaug 97 år  
Kristian Ropphaugen 96 år  
Nora Emilie 95 år 181 dager  
Margot Lerstad 95 år  
Jemtland 95 år  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.